trieuthanhduy has reported a post.

Reason:
nội dung vô nghĩa !?
chả biết lập để làm gì !
Post: Mem mới , up hình mong làm quen ! ^_^
Forum: Hình ảnh
Assigned Moderators: True.Top

Posted by: foecils
Original Content:
mem moi mong dc lam wen . bay gio máy tinh no rối wa' chjù tối mình up hình lên nha !!!