trieuthanhduy has reported a post.

Reason:
avartar ko nên post hình sex !?
Post: mới nhờ bạn úp hình hok biết đc hok hjx hjx
Forum: Ảnh tự sướng, webcam, chụp lén
Assigned Moderators: N/A

Posted by: bubu0408
Original Content:
thịt tình là nhìn rất khó chịu...