Xác định tình trạng pháp lý của các chủ thể, xây dựng luận cứ
Tình trạng pháp lý hay nói cách khác là tư cách pháp lý là tư cách của cá nhân, pháp nhân, tổ chức hay các chủ thể khác khi tham gia vào một hoặc nhiều quan hệ pháp luật nhất định. Tư cách pháp lý cũng chính là địa vị pháp lý thể hiện vị trí, vai trò của chủ thể đó trong quan hệ pháp luật và đi liền với nó là quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý phát sinh.

Tư cách pháp lý là nền tảng để xác định quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên và cũng là điểm xuất phát để gỡ rối tranh chấp trong tố tụng.

Trong mỗi thủ tục tố tụng (dân sự, hình sự, hành chính, lao động…), số lượng, thành phần chủ thể tham gia tranh chấp có thể khác nhau. Việc tham gia tố tụng của họ tuy bị chi phối bởi các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng nhưng vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến trình tự, thủ tục tố tụng. Đối với một số chủ thể, các hoạt động của họ trong tố tụng có thể còn làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt thủ tục tố tụng.

Luật sư có thể tham gia tố tụng với tư cách là: người đại diện của đương sự; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; người bào chữa. Tuy cùng có chung mục đích là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Khách hàng - thân chủ của mình nhưng ở mỗi giai đoạn và thủ tục tố tụng khác nhau, Luật sư có những quyền hạn và nghĩa vụ khác nhau. Vì vậy, việc xác định đúng tình trạng pháp lý của các chủ thể có ý nghĩa quan trọng giúp Luật sư thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình, góp phần vào việc giải quyết đúng đắn vụ án, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Luận cứ là một trong những văn bản quan trọng của Luật sư khi tham gia tố tụng. Luận cứ bao gồm: Luận cứ bào chữa cho bị cáo; Luận cứ bảo vệ cho bị hại; Luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan hoặc các chủ thể tham gia tố tụng khác.

Tại phiên tòa, Luận cứ là văn bản thể hiện quan điểm của Luật sư trong việc bào chữa hoặc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình. Nó cũng chính là sản phẩm của quá trình nghiên cứu hồ sơ, nghiên cứu các văn bản pháp luật, thu thập, tìm kiếm những chứng cứ có giá trị chứng minh để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.

Luận cứ bảo vệ là tiếng nói chính thức của Luật sư tại phiên tòa, thể hiện khả năng tranh tụng và văn hóa ứng xử của Luật sư; thể hiện kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội để Luật sư thể hiện tranh tụng tại phiên toà và cũng chính là chỗ dựa vững chắc về mặt tâm lý cho thân chủ, giúp thân chủ tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật, đồng thời thể hiện được chất lượng và khả năng của Luật sư khi tham gia bào chữa, bảo vệ cho thân chủ. Ý nghĩa và giá trị của Bản luận cứ được thể hiện ở sự súc tích, cô đọng, lập luận chặt chẽ, thuyết phục người nghe.HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: thu thập thông tin chứng cứ xác minh tình trạng pháp lý của bên thứ ba, Lập hồ sơ xác minh tình trạng pháp lý, thu thập thông tin tình trạng pháp lý, xây dựng luận cứ, tập hợp hồ sơ pháp lý, tập hợp hồ sơ pháp lý xác định chủ thể tranh chấp cấu thành hành vi, thu thập chứng cứ xác định căn cứ thủ tục tố tụng, luận cứ bào chữa cho đương sự trước tòa, luật sư xác định cấu thành hành vi và luận cứ bào chữa

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.luatsurieng.vn
- www.tuvanphapluat.asia
- www.hslaw.vn
- www.luatsu.cc