Mẫu đơn Tố cáo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
......., ngày ....... tháng ....... năm ........


ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: (1)......................................................................................................................

Họ và tên: (2)....................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: (3).....................................................
........................................................................................................................................
Nay tôi đề nghị: (4)............................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn tố cáo:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người làm đơn tố cáo:

(3) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo

(4) Người, có quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: đơn khiếu nại, đơn khởi kiện, luật tố cáo, thủ tục khiếu nại, hồ sơ khiếu nại, các quyền của người khiếu nại, thủ tục tố cáo, hồ sơ tố cáo, các quyền của người tố cáo, thủ tục khiếu nại về đất đai, thủ tục tranh chấp khiếu nại, tố cáo về Đất đai, nghĩa vụ của người khiếu nại

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.hslaw.vn
- www.luatsu.cc
- www.luatsurieng.vn
- www.tuvanphapluat.asia