Mẫu đơn khởi kiện Dân sự, Kinh tế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

.........(1), ngày........ tháng ........ năm .......


ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2).........................................................................................................
Họ và tên người khởi kiện: (3)..........................................................................................................
Địa chỉ: (4)....................................................................................................................................
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5)..............................................................
Địa chỉ: (6)....................................................................................................................................
Họ và tên người bị kiện: (7) ...........................................................................................................
Địa chỉ: (8)....................................................................................................................................
Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) ..........................................................
Địa chỉ: (10)..................................................................................................................................
Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
(11)..............................................................................................................................................
Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12) .......................................................................................
Địa chỉ: (13)...................................................................................................................................
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Người khởi kiện (16)


Mẫu đơn khởi kiện (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006 /NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……).
(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.
(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.
(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).
(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).
(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).
(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.
(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).
(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)
(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).
(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: đơn khởi kiện, thủ tục khởi kiện, thu tuc khoi kien, khởi kiện phân chia tài sản vợ chồng, khởi kiện dân sự về Hôn nhân gia đình, khoi kien dan su ve hon nhan va gia dinh, khởi kiện ly hôn, khởi kiện phân chia di sản thừa kế, khởi kiện về việc công nhận Quyền làm cha làm mẹ cho con, khởi kiện tuyên bố mất tích tuyên bố đã chết, khởi kiện ly hôn có yếu tố nước ngoài, khởi kiện tranh chấp hợp đồng, khởi kiện dân sự kinh tế, khởi kiện yêu cầu đền bù thiệt hại, khởi kiện có yếu tố nước ngoài

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.hslaw.vn
- www.tuvanphapluat.asia
- www.luatsurieng.vn
- www.luatsu.cc