http://www.yeucontrai.com/showthread...c-c%C3%B3-zalo


Mình nhờ ad xóa giùm bài này đăng. Do mình post cũng nửa năm nay và đã tìm được ng yêu. Mình cảm ơn ad nhé.