[flash=640,480:gftsq9fj]http://img.comiz.net/player.swf?file=http://s3.amazonaws.com/silo.grou.ps/wysiwyg_files/Videos/de_broeder/20090316060153-fjzypefkrijbodwuo.flv[/flash:gftsq9fj]

Cái này có phim full nhưng mà chất lượng hông ổn lắm...