Thích khám phá nhưng đừng để nghiện như mấy em này nha.