Nếu được thì mình sẽ share thêm nhiều truyện hay nữa ^^ ... HOPE THAT U LIKE IT :c4: