Tình hình là cuối tháng này sẽ đi Đà Lạt chơi Fes , có ai ở trên đó thì cùng đi chơi với nhé ( nếu thấy hợp thì lt cũng được )
Mình 23t nên tìm bạn trên dưới tuồi đó thì chơi dễ hơn , không ẻo lả nhé
Ai thấy hợp thì Pm ncik neverlove_a89 nhé
Thân

Tình hình là cuối tháng này sẽ đi Đà Lạt chơi Fes , có ai ở trên đó thì cùng đi chơi với nhé ( nếu thấy hợp thì lt cũng được )
Mình 23t nên tìm bạn trên dưới tuồi đó thì chơi dễ hơn , không ẻo lả nhé
Ai thấy hợp thì Pm ncik neverlove_a89 nhé
Thân