Thông số kỹ thuật
<table style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); width: 590px; height: 1160px;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center;" rowspan="5">Màn hình</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Loại</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">TFT LCD (Màn hình cảm ứng sản xuất tại Wintek - nhà máy sản xuất màn hình Ipad)</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Kích thước</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">7 inch</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Cảm ứng</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Điện dung, đa điểm </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Cảm biến</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Gia tốc</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Thông tin khác</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">800x480 pixel</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center;" rowspan="5">Chụp ảnh, quay phim</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Camera</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Có (0.3)</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Quay phim</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);"></td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Chụp hình</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);"></td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Ghi âm</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);"></td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Chat hình(yahoo)</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);"></td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" rowspan="12">Giao tiếp</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">USB</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);"></td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">HDMI</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);"></td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Bàn phím</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Bàn phím ảo</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Bàn phím vật lý ( Gắn kèm bao da)</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Bán rời (Mua tại đây)</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Chuột</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Hỗ trợ cắm chuột ngoài</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Kết nối TV</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Có (HDMI 1080)</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Jack tai nghe</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">3.5 mm</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Chuẩn Wifi</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">802 .11b/g</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">GPS</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Không</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Bluetooth</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Không</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top; text-decoration: underline; font-weight: bold;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-decoration: underline; font-weight: bold;">Kết nối 3G</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">USB 3G (Huawei )</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Khe cắm sim</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Không</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center;" rowspan="3">Vi xử lí - CPU</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Nhà sản xuất</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Samsung</td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;" height="21"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Loại CPU</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">ARM Cortex-A8 process Samsung S5PV210 (Tương tự Samsung Galaxy Tab) </td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Tốc độ</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">1Ghz</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center;" rowspan="3">Bộ nhớ - Ổ cứng</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Bộ nhớ RAM</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">DDR2 512 Mb</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Bộ nhớ trong</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">4Gb</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Thẻ nhớ ngoài</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">MicroSD (Tối đa 32Gb)</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center;" rowspan="2">Nguồn</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Loại pin</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">2500 mAh</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Thời gian sử dụng thường</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">3-5 giờ</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center;" rowspan="4">Thông tin chung</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Hệ điều hành</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Android 2.2-2.3</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Ngôn ngữ</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Đa ngôn ngữ</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Kích thước</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">250*175*7.5mm</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Trọng lượng</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">480 g</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center;" rowspan="5">Tiện ích</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Văn bản</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Word, Excel, Power Point, PDF, TXT (Office 2003-2007)</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Chat</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Yahoo, Skype, MSN...</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Nghe nhạc</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">MP3/WMA/WAV/AAC/AAC+
</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Xem phim</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">1080P HD video,HW decode MPEG4/H.264/H.263/VC1,RMVB/RM/3GP/AVI/MKV/MOV
</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Danh sách các ứng dụng khác xem tại đây</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">
</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center;" rowspan="6">Phu kiện</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Bao da (Không kèm bàn phím)</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">0</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Sạc</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">1</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Cáp nhận USB</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">0</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Cáp nối với máy tính</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">1</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Tai nghe</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">0</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">Hướng dẫn sử dụng</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">1</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center;">Bảo hành</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">3 Tháng</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">
</td> </tr> <tr style="height: 15pt;" height="20"> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10); text-align: center;">Chứng nhận chất lượng</td> <td style="vertical-align: top;">
</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">FCC/CE</td> <td style="border: 1px solid rgb(135, 200, 10);">


</td> </tr> </tbody> </table>
Giá : 3490k

Bảo hành:3 tháng


Thông tin bảo hành tại:www. Nhipsongcongnghe.vn
Hàng xách tay mới 100%, fullbox

Khách hàng trên toàn quốc có thể đặt mua hàng tai:
www.Nhipsongcongnghe.vn
Giao hàng trong vòng 24h. Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng. Miễn phí chuyển toàn quốc.
Khách hàng xem và mua hàng tạị :
Địa chỉ:Số nhà 8 ngõ 12 Thái Hà-Đống Đa-Hà Nội
Tel:04.668.02.848- 0942254142
website :www.Nhipsongcongnghe.vn

Rất hân hạnh được mang tới khách hàng sản phẩm chất lượng và đảm bảo nhất.Niềm vui khách hàng là niềm tin cậy phát triển bền vững của cửa hàng chúng tôi.