Ban nick: 0988772081

Lý do : spam

Thời hạn: 7 ngày

Bằng chứng:

Quote Nguyên văn bởi 0988772081 Xem bài viết
fhfhdshddhdfgdshbdahbdsahb