Nhok 20t roi,j hoc hàh k tot nen bjo mún tìm zịc cũng khó
Ai co việc j thì joj thju cho nhok nha.
Thanks mọi người nha !!!!!!!!:c11: