Hello VietnamBonjour Vietnam
Lời Việt: Thái Hùng Tâm
Kể lại tôi nghe cái tên tuy thân quen nhưng không dễ phát âm
Mà tôi đã nghe, đã quen từ khi mới sinh
Kể lại tôi nghe ôi quê hương đã xa lấp lánh trong đôi mắt buồn
Nói về tôi, nói hết những gì về tôi
Những gì tôi biết chỉ là chiến tranh đau thương ngợp trời
Một cuốn phim Coppolla với những chiếc trực thăng đảo quanh gầm thét
Sẽ đi… một ngày kia sẽ đi… đến nói chào với ai
Sẽ… một ngày kia sẽ đi… đến nói tiếng chào Việt Nam
Kể lại tôi nghe mái tóc, màu da và đôi bàn chân
Mà tôi đã mang, đã quen từ khi mới sinh
Kể lại tôi nghe ai kia đã qua xa xôi với những mái nhà
Con đường xưa, sông nước, những con đò xưa
Những gì tôi biết chỉ là chiến tranh đau thương ngợp trời
Một cuốn phim Coppolla với những chiếc trực thăng đảo quanh gầm thét
Sẽ đi… một ngày kia sẽ đi… đến nói chào với tôi
Sẽ… một ngày kia sẽ đi… đến nói tiếng chào Việt Nam
Những tượng đá, những ngôi chùa, tiếng chuông, những người cha
Những ruộng lúa, những cánh đồng chiều xa ôi mẹ tôi
Trong ánh sáng, trong tiếng nguyện kinh, bóng dáng những người anh
Nhói nhói lên trong tim, trong máu, ôi đất nước
Sẽ đi… một ngày kia sẽ đi… đến nói chào với tôi
Sẽ… một ngày kia sẽ đi… đến nói tiếng chào Việt Nam.