:c4: e là bot ở Bình Dương - An Phú
:c4: ai quan tâm add nick YH nhé : trung.cacon
đặc biệt là top ^^ ở gần tí nhé:c8: