Nhóm Biển Xanh xin giới thiệu website cung và cầu trên thị trường online và thực tế,.

Miễn phí đăng tin mua bán rao vặt,quảng cáo sản phẩm như :

www.diemban.com --> Điểm bán theo mô hình sản phẩm

www.diemban.net --> Điểm bán

www.diemban.vn --> Điểm bán theo mô hình diễn đàn,dể dàng trao đổi,thảo luận,

Mua theo nhóm,nhóm mua,hàng khuyến mãi,hàng giảm giá,

www.muathoi.com--> Mua thôi ! góp phần hàng rẻ cho người tiêu dùng,

www.muathoi.net--> Mua thôi,

www.muathoi.vn--> Mua thôi,

Đăng tin mua bán

www.webdangtin.com--> web đăng tin hoạt động đa năng,

www.webdangtin.net --> web đăng tin,

www.webdangtin.vn --> web đăng tin,

Hệ thống web trên được truyền lan tỏa khắp đại chúng,nên rất hiệu quả trong kinh doanh