mình tên thiện 24t mình hiện nay đang cần một việc phổ thông các việc đại loại như( bảo vệ ,bàn ...)ai biết đâu tuyển thì liên hệ với mình
đt:01693290264
mình cảm ơn trước