Báo giá dịch vụ hosting công ty Tần Số Việt

CN1: 100 Mb x 10 Gb = 20.000 đồng
CN2: 300 Mb x 30 Gb = 30.000 đồng
CN3: 500 Mb x 40 Gb = 50.000 đồng
CN4: 1000 Mb x 50 Gb = 80.000 đồng
CN5: 2000 Mb x 60 Gb = 120.000 đồng

DN1: 1 Gb x 60 Gb = 100.000 đồng
DN2: 3 Gb x 100 Gb = 150.000 đồng
DN3: 5 Gb x 150 Gb = 300.000 đồng
DN4: 10 Gb x Không giới hạn băng thông = 500.000 đồng
Unlimited: Không giới hạn lưu trữ x Không giới hạn băng thông = 800.000 đồng
Mọi chi tiết các bạn tham khảo qua website:
Tên miền | ten mien, hosting | web hosting, hosting gia re | Unlimited Hosting