Để có tính khách quan ..nên post bài của những ca sĩ hát cùng một bài hát :
1.Một lần nữa được yêu - Ngô Trác Linh :
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


2.Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa-TheMen :
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.