:c4: Ai chơi Võ Lâm II server Phục Hổ pm nick nhân vật trong game xxxPéPixxx nha,0 liên lạc wa [email protected] cũng được.Hân hạnh làm wen