English lyrics: (source: Zing.vn )
Just a smile and the rain is gone
Can hardly believe it (yeah)
There's an angel standing next to me
Reaching for my heart

Just a smile and there's no way back
Can hardly believe it (yeah)
But there's an angel, she's calling me
Reaching for my heart

I know, that I'll be ok now
This time it's real

I lay my love on you
It's all I wanna do
Everytime I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you

I was lost in a lonely place
Could hardly even believe it (yeah)
Holding on to yesterdays
Far, far too long

Now I believe it's ok
Cause this time it's real

I lay my love on you
It's all I wanna do
Everytime I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you

I never knew that love could fell soo good
Like once in a lifetime
You change my world

I lay my love on you
You make me feel brand new
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you

I lay my love on you
It's all I wanna do
Everytime I breathe I feel brand new
You open up my heart
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you

I lay my love on you
You make me feel brand new
Show me all your love, and walk right through
As I lay my love on you
As I lay my love on you

Vietnamese translation: watch out!! lots of unexpected mistakes! (source: me)

Anh dành trọn tình yêu của mình, cho em

Chỉ một nụ cười và cơn mưa tan biến
Thật khó có thể tin rằng điều đó xảy ra.
Có một thiên thần đang đứng bên cạnh
và chạm tay lên trái tim anh

Chỉ một nụ cười và đường xưa khép kín
Thật khó có thể tin rằng điều đó xảy ra.
Nhưng có một thiên thần đang gọi tên anh
và chạm tay lên trái tim anh

Anh biết giờ đây anh sẽ ổn
Lần này cảm giác ấy là thật

Anh dành trọn tình yêu của mình cho em
đó là tất cả những gì anh muốn làm
mỗi khi thở, anh cảm thấy điều mới mẻ
Em mở rộng trái tim anh.
cho anh thấy hết tình yêu của em,
và cùng anh đi suốt cuộc đời
Khi anh dành trọn tình yêu của mình cho em

Anh từng thất lạc ở nơi cô liêu
Thật khó có thể tin rằng điều đó xảy ra.
Anh đã cố níu giữ quá khứ
rất xa và rất lâu.

Nhưng giờ anh tin rằng mọi chuyện sẽ ổn
vì lần này cảm giác ấy là thật

Anh dành trọn tình yêu của mình cho em
đó là tất cả những gì anh muốn làm
mỗi khi thở, anh cảm thấy điều mới mẻ
Em mở rộng trái tim anh.
cho anh thấy hết tình yêu của em,
và cùng anh đi suốt cuộc đời
Khi anh dành trọn tình yêu của mình cho em

anh chưa bao giờ biết rằng tình yêu nhiệm màu đến thế
một lần trong suốt cả cuộc đời
Em thay đổi thế giới của anh…

Anh dành trọn tình yêu của mình cho em
đó là tất cả những gì anh muốn làm
mỗi khi thở, anh cảm thấy điều mới mẻ
Em mở rộng trái tim anh.
cho anh thấy hết tình yêu của em,
và cùng anh đi suốt cuộc đời
Khi anh dành trọn tình yêu của mình cho em