http:///?fromuser=NhokLove
Link này zo thư mục truyện nhiều truyện hay lắm