Với phong cách menly và clip cũng khá chuẩn ! lời ca khúc thì khỏi chê
hay nhớ thanks
Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa
YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Chưa bao giờ anh hết yêu em

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.