Đạo diễn: Yoo Ha
Diễn viên:Jo In Sung, Song Ji Hyo, Joo Jin Mo
Sản xuất : Lee Tae Hun
Kịch bản: Yoo Ha
Thể loại : Tâm lý, gay movie
Xuất bản:2009

Tập 1:Tập 2:Tập 3: