Lời anh (nguồn: Zing)
Is it true what they say,
Are we too blind to find a way?
Fear of the unknown cloud our hearts today.
Come into my world,
See through my eyes.
Try to understand,
Don't want to lose what we have

We've been dreaming
But who can deny,
It's the best way of living
Between the truth and the lies

See who I am,
Break through the surface.
Reach for my hand,
Let's show them that we can
Free our minds and find a way.
The world is in our hands,
This is not the end.

Fear is withering the soul
At the point of no return.
We must be the change
We wish to see.
I'll come into your world,
See through your eyes.
I'll try to understand,
Before we lose what we have.

We just can't stop believing
cause we have to try.
We can rise above
Their truth and their lies.

See who I am,
Break through the surface.
Reach for my hand,
Let's show them that we can
Free our minds and find a way.
The world is in our hands,

See who I am,
Break through the surface.
Reach for my hand,
Let's show them that we can
Free our minds and find a way.
The world is in our hands,
This is not the end.

I hear the silence
Preaching my blame.
Will our strength remain
If their power reigns?

See who I am,
Break through the surface.
Reach for my hand,
Let's show them that we can
Free our minds and
find a way.
The world is in our hands,

See who I am,
Break through the surface.
Reach for my hand,
Let's show them that we can
Free our minds and
find a way.
The world is in our hands,
this is not the end,

Bản dịch tiếng việt (nguồn: tui :)) )
Có đúng không - những gì họ nói?
Phải chăng chúng ta quá đui mù để tìm được đường đi,
khiếp sợ đám mây vô danh đang phủ lấy trái tim ta ngày hôm nay.
Hãy đến với thế giới của em,
nhìn thấu vào đôi mắt này
Hãy cố hiểu,

Chúng ta không muốn mất đi những gì chúng ta có.

Chúng ta đang mơ!
Nhưng ai có thể phủ nhận,
rằng đây, cách sống tốt nhất:
giữa sự thật và những điều dối trá.

Hãy xem em là ai,
phá vỡ bức tường ngăn cách,
nắm lấy bàn tay em,
và cho họ thấy rằng chúng ta có thể .
giải phóng tâm trí ta, và tìm ra đường đi.
Thế giới đang nằm trong tay chúng ta.
Đây không phải là kết thúc.

Nỗi sợ làm linh hồn khô héo
ở nơi không thể quay đầu lại.

Chúng ta phải là điều đổi thay mà chúng ta muốn thấy.
Em sẽ đến thế giới của anh,
nhìn thấu đôi mắt ấy
và sẽ cố thấu hiểu nó
Trước khi chúng ta mất đi những gì chúng ta có.

Chỉ cần chúng ta không ngừng tin tưởng.
Chúng ta phải thử,
rồi ta sẽ vút bay, cao hơn cả sự thật và những điều dối trá của họ.

Hãy xem em là ai,
phá vỡ bức tường ngăn cách,
Nắm lấy bàn tay em,
và cho họ thấy rằng chúng ta có thể
giải phóng tâm trí, và tìm ra đường đi
Thế giới đang nằm trong tay chúng ta
Đây không phải là kết thúc...

Em nghe thấy sự im lặng
đang bào chữa cho chính tội lỗi của mình.
Liệu rằng chúng ta có còn đủ sức chống lại
khi sức mạnh của chúng ngự trị?

Hãy xem em là ai,
phá vỡ bức tường ngăn cách,
Nắm lấy bàn tay em,
và cho họ thấy rằng chúng ta có thể
giải phóng tâm trí, và tìm ra đường đi
Thế giới đang nằm trong tay chúng ta
Đây không phải là kết thúc...

Hãy xem em là ai,
phá vỡ bức tường ngăn cách,
Nắm lấy bàn tay em,
và cho họ thấy rằng chúng ta có thể
giải phóng tâm trí, và tìm ra đường đi
Thế giới đang nằm trong tay chúng ta
Đây không phải là kết thúc....