[Dừng][Chân]....!!

Dừng.....
đÔi khi.....cOn ngưỜi ta cŨng phải cần biết [dỪng] lại Anh nhỉ.....

Em dỪng chân nƠi gÓc phỐ....[khÔng Anh]...để làm j` anh Nhỉ....

GóC phỐ ấy hOk cÓ kỉ Niểm cỦa 2 ta....
Vậy....Em [DỪng] để làm j`....

Em [dỪng] chân giỮa thảm cỎ Xanh mưỢt.....Đặt nhẹ ngưỜi..và cả lÒng mình.... Để chỉ ngắm nhìn bầU trỜi trOng Xanh.....Để hỒn mình hOà vàO Cây....Cảnh.....
.
Để lÒng mình đi cÙng tiếng giÓ
Để Tim mình....Cảm nhận sỰ ấm áp.....
Để chO mình thấy sỰ yêU thưƠng....
Có đÔi khi Em muỐn....[dỪng]-[YêU]-[Anh]....để Em biết...Em sẽ yêU anh nhiềU hƠn nhƯ thế nàO....

cÓ đÔi khi Em muỐn....[dỪng]-[nhỚ]-[Anh]....để Em biết....cOn Tim sẽ nhỚ Anh đến mỨc nàO....

cÓ đÔi khi Em muỐn....[Quên]-[đi]-[Anh]....để Em biết....suỐt đỜi Em sẽ hOk thể qUên đưỢc...
.
cÓ đÔi khi Em muỐn....[hOk]-[yêU]-[Anh]....để Em biết....Em sẽ hOk Hạnh phÚc nhƯ bây jO`.....nếU hOk cÓ anh.....

NếU Em hOk yêU Anh.....Em sẽ hOk phãi bÙn khi Anh hỮng hỜ....Sẽ hOk biến Thành 1 cOn bé hay khÓc nhè....Khi anh vÔ tình....
NếU Em hOk yêU Anh......Em sẽ hOk đaU....khi Em thấy Anh đaU....Anh đaU 1 nỖi đaU vÔ hình.....Em sẽ đaU hƠn baO jO` hết....
NếU Em hOk yêU Anh.....Em sẽ hOk chÔn vàO Tim mình nhỮng kỉ Niệm đẹp....để rỒi...tỐi hÔm ấy.....cÓ 1 cOn bé ngỐc nghếch ngỒi cưỜi 1 mình mỖi khi nhỚ lại....
NếU Em hOk yêU Anh.....E sẽ ko phải lo láng mỗi khi trời lạnh hay mưa gió ..lo ko biết a có mặc đủ ấm chưa? a có mang áo mưa hok ..lo a sẽ lạnh..sợ A lại ốm ..
NếU Em hOk yêU Anh....Em sẽ hOk ngỒi mày mÒ....tự làm 1 cái gối trái tim to đùng dể tặng Anh..diều mà truoc đây e chưa hề nghĩ tới ..vì e ngu ngốc Em vụng về lắm mà ...
NếU.....Em hOk cÓ Anh....Em sẽ hOk là cOn bé khÓc nhè...nhÕng nhẽO nỮa
Nếu.....Em hOk cÓ Anh....Em sẽ ko còn ai để ăn vạ ..hok còn ai cõng Em xoay lòng vòng nữa ..
NếU.....Em hOk cÓ Anh....Em sẽ hOk là cOn bé ngỐc...Chỉ bít yêU mỖi mình Anh thÔi...

nhƯng NếU ...!!
Em hOk cÓ Anh.....Em sẽ hOk là Em nỮa

NếU 1 ngày.....Em và Anh tỰ dƯng biến mất....Thì lÚc đÓ....ChÚng Ta đã đưỢc Ở bên nhaU...Anh nhỉ.... Và...Em sẽ dỪng....[DỪng chân] để Ở lại bên Anh.....yêU Anh....nhƯ lỜi Em đã nÓi.....