Chung cu duong noi, Chung cu duong noi, Chung cu duong noi, Chung cu duong noi, Chung cu duong noi, Chung cu duong noi,
- CT7G căn 1409, 1007 Giá bán : 21.5 tr/m2.
-CT8D căn 1605,1604 Giá bán : 22.5 tr/m2.
-CT7F căn 606,608,601,12A01, Giá bán 22,5 tr/m2
Liên hệ : Anh Phương
Moblie : 098474433.
Chung cu duong noi, Chung cu duong noi, Chung cu duong noi, Chung cu duong noi, Chung cu duong noi, Chung cu duong noi