tình hình là hôm trước lên 4rum nhà mềnh thấy có video quay anh callboy VN trong khách sạn nói chuyện với "khách hàng", người ta bảo cởi quần thì cởi luôn, người ta bảo cho "dựng lên" thì tự sử luôn thấy hay hay. Ai có thì post lên cho anh em xem cùng luôn .