Mình rất khó chụi khi mỗi lần click vào bất kỳ bài nào trong vietboy là ngay lập tức có cùng 1 trang web khác xuất hiện ngay, rồi lại phải close trang web kia. Vậy ai biết lý lo hay cách khắc phục tình trạng này không? Chỉ giúp mình với Thanks all trước