TuDongHoa24.com cung cấp van khí nén van điện từ SMC
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: [email protected]
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com
Yahoo Messenger:
tudonghoa24_1
tudonghoa24_2
tudonghoa24_3
tudonghoa24_4
tudonghoa24_5
tudonghoa24_6
tudonghoa24_7
tudonghoa24_8

--------------------------------------------------------------------
Van khí nén 5/2; van3/2 sử dụng cho mội trường công nghiệp nặng: Những nhà máy sản xuất thép,sản xuấtnhựa,sản phẩm làm từ cao su,nhà máy sản xuất cement…

· Van khí nén 5/2; Van3/2 sử dụng cho môi trường điều khiển tự động: Những nhà máy sản xuất linh kiệnđiện tử, sản xuất đóng gói bao bì, nhà máy sản xuất sản phẩm tiêu dùng như :nhà máy sản xuất bia,nước giải khát, nhà máy sản xuất thực phẩm…

· Van khí nén 5/2; 3/2 tínhiệu điều kiển bằng điện có đường khí trợ lực để tiết kiệm năng lượng.

· Van khí nén 5/2; 3/2tín hiệu điều khiển bằng khí.

· Van khí nén 2/2 tín hiệuđiều khiển bằng khí, bằng điện gắn trên đường ống sử dụng cho môi trường lưu chất như gas, nước, dầu, khí hóa lỏng,hơinóng với nhiệt độ cao..

· Van xả nước tự động,van xả nhanh..

· Van điều khiển bằngtay, Van cơ khí, công tắc hành trình, Van định thời, Van on- off, Van and-or.

· Van điều khiển chứcnăng.

· Van một chiều.

· Van chỉnh áp khí nén.

· Van khí nén sử dụngtrong môi trường phòng sạch.

· Van điều chỉnh lưu lượng,Van tiết lưu đường ống,Van điều chỉnh tốc độ của xy lanh.

SY512-3LZD-M5
SY5120-BDD-C6F
SY5120-BDD-C8F
SY5120-BDD-01
SY5120-BDD-01F
SY5120-BDO-C6F
SY5120-BDO-01F
SY5120-BDZ-01
SY5120-BGD-01
SY5120-BLZD-01
SY5120-BY-01F
SY5120-BYO-01F
SY5120-D2M-01
SY5120-1D-01
SY5120-1DZ-C6
SY5120-1DZ-C8
SY5120-1DZ-01
SY5120-1G-01
SY5120-1GD-C6
SY5120-1GD-01
SY5120-1GZ-01
SY5120-1H-C8
SY5120-1HZ-C6
SY5120-1LZ-C6
SY5120-1LZ-C8
SY5120-1LZ-01
SY5120-1M-C6
SY5120-1MOZ-C6
SY5120-2DO-01F
SY5120-2G-01
SY5120-2L-C6
SY5120-2LZD-01
SY5120-2M-01
SY5120-3DD-C6
SY5120-3DD-01
SY5120-3DZD-C4
SY5120-3DZD-C6

SY5120-3DZD-C8
SY5120-3DZD-01
SY5120-3DZD-01Q
SY5120-3GD-C6
SY5120-3GD-C8
SY5120-3GD-01
SY5120-3LD-C8
SY5120-3LD-01
SY5120-3LZ-01
SY5120-3LZD-C4
SY5120-3LZD-C6
SY5120-3LZD-01
SY5120-3LZD-01F
SY5120-3LZD-01Q
SY5120-3LZD01FQ
SY5120-3MZ-01
SY5120-3MZD-C6
SY5120-4D-01
SY5120-4DD-C6
SY5120-4DD-C8
SY5120-4DD-01
SY5120-4DD-02
SY5120-4DE-C6
SY5120-4DZ-C6
SY5120-4DZ-C6-Q
SY5120-4DZ-C8
SY5120-4DZ-C8-Q
SY5120-4DZ-01
SY5120-4DZ-01-Q
SY5120-4DZD-C4
SY5120-4DZD-C6
SY5120-4DZD-C8
SY5120-4DZD-01
SY5120-4DZE-01
SY5120-4GD-C6
SY5120-4GD-C8
SY5120-4GD-01
SY5120-4GE-01

SY5120-4GZD-01
SY5120-4HZE-C8
SY5120-4LD-C6
SY5120-4LD-01
SY5120-4LE-C6
SY5120-4LZD-C4
SY5120-4LZD-C6
SY5120-4LZD-C8
SY5120-4LZD-01
SY5120-4LZD-01F
SY5120-4LZD-01Q
SY5120-4LZD01FQ
SY5120-4LZE-01
SY5120-4ME-C8
SY5120-4ME-01
SY5120-4MZD-C4
SY5120-4MZD-C8
SY5120-4MZD-01
SY5120-4YO-C6FQ
SY5120-4YO-01F
SY5120-5D-C6
SY5120-5D-01
SY5120-5D-01-Q
SY5120-5D-01F
SY5120-5DD-C6
SY5120-5DD-C6F
SY5120-5DD-C8
SY5120-5DD-C8F
SY5120-5DD-01
SY5120-5DD-01F

SY5120-5DE-C6
SY5120-5DE-C8
SY5120-5DE-01
SY5120-5DEZ-01
SY5120-5DO-C6F
SY5120-5DO-C8F
SY5120-5DO-01F
SY5120-5DOS-01F
SY5120-5DOSC8F2
SY5120-5DS-C6
SY5120-5DZ-C6
SY5120-5DZ-C6FQ
SY5120-5DZ-C8
SY5120-5DZ-01
SY5120-5DZ-01FQ
SY5120-5DZ-01T
SY5120-5DZD-C4
SY5120-5DZD-C6
SY5120-5DZD-C8
SY5120-5DZD-C8F
SY5120-5DZD-01
SY5120-5DZD-01F
SY5120-5DZD-01Q
SY5120-5DZD01FQ
SY5120-5DZE-C6
SY5120-5DZ01X90
SY5120-5G-C8
SY5120-5G-01
SY5120-5GB-01
SY5120-5GD-C4
SY5120-5GD-C6
SY5120-5GD-C8
SY5120-5GD-01
SY5120-5GD-01F
SY5120-5GD01X10
SY5120-5GE-01
SY5120-5GR-C6
SY5120-5GR-C8
SY5120-5GS-C6
SY5120-5GS-01
SY5120-5GZ-C6
SY5120-5GZ-01
SY5120-5GZD-01
SY5120-5GZ01X42
SY5120-5GZ01X43
SY5120-5H-C6
SY5120-5H-01
SY5120-5HD-01
SY5120-5HS-C6
SY5120-5HS-C8
SY5120-5HU-01
SY5120-5HU-01F
SY5120-5HZ-C4
SY5120-5HZ-C6
SY5120-5HZ-01
SY5120-5L-01
SY5120-5LB-01

SY5120-5LD-C6
SY5120-5LD-C8
SY5120-5LD-01
SY5120-5LD-01F
SY5120-5LNZ-C6
SY5120-5LOU-C4
SY5120-5LOU-C6
SY5120-5LOU-01
SY5120-5LOU-01Q
SY5120-5LOUC6FQ
SY5120-5LOUD-01
SY5120-5LOU01FQ
SY5120-5LOZ-C4
SY5120-5LOZ-C6
SY5120-5LOZ-01
SY5120-5LOZ-01F
SY5120-5LOZD-C4
SY5120-5LOZD-C6
SY5120-5LOZD-C8
SY5120-5LOZE-C4
SY5120-5LOZE-01
SY5120-5LOZ01FQ
SY5120-5LZ-C4
SY5120-5LZ-C6
SY5120-5LZ-C8
SY5120-5LZ-01
SY5120-5LZB-01
SY5120-5LZD-C4
SY5120-5LZD-C6
SY5120-5LZD-C8
SY5120-5LZD-01
SY5120-5LZD-01F
SY5120-5LZD-01Q
SY5120-5LZD01FQ
SY5120-5LZE-C6
SY5120-5LZE-C8
SY5120-5LZE-01
SY5120-5LZMX134
SY5120-5MD-C4
SY5120-5MD-C6
SY5120-5MD-C8
SY5120-5MD-01
SY5120-5MNZ-C6
SY5120-5MOUE-C6
SY5120-5MOZ-01
SY5120-5MOZD-C6
SY5120-5MZ-C6
SY5120-5MZ-C8
SY5120-5MZ-01
SY5120-5MZ-02
SY5120-5MZD-C4
SY5120-5MZD-C6
SY5120-5MZD-C8
SY5120-5MZD-01
SY5120-5MZE-01
SY5120-5Y-01F
SY5120-5YO-C6F
SY5120-5YO-C6FQ
SY5120-5YO-C8FQ
SY5120-5YO-01F
SY5120-5YO-01FQ
SY5120-6DD-C6
SY5120-6DD-01
SY5120-6DZD-01
SY5120-6G-01T
SY5120-6GB-01

SY5120-6GD-C4
SY5120-6GD-C6
SY5120-6GD-C8
SY5120-6GD-01
SY5120-6GD-01-Q
SY5120-6GD-01F
SY5120-6GR-C6
SY5120-6GR-C8
SY5120-6GRD-C6
SY5120-6GRD-C8
SY5120-6H-01T
SY5120-6HU-01
SY5120-6HU-01T
SY5120-6HZ-01
SY5120-6LZB-01
SY5120-6LZD-C6
SY5120-6LZD-C8
SY5120-6LZD-01
-----------------------------------------------
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: [email protected]
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com