sao toàn là gym không vậy? Có anh em nào tập Karate-do vô báo danh nghen!