Sửa chữa và bảo trì dài hạn hệ thống máy tính, Laptop, máy văn phòng cho cá nhân, cơ quan doanh nghiệp vợi chất lượng dich vụ hoàn hảo
+ Cài đặt Windows, Word, Exel, Font, autocard,...,
+ Khắc phục, sử lý sự cố máy tính
+ Cứu dữ liệu bị mất do xóa nhầm, fomat, fdisk…
+ Cài đật mạng nội bộ, bảo trì - vê sinh máy tính máy văn phòng
+ Thi công hệ thống máy chủ sever các văn phòng
+ Nâng cấp, mua bán và trao đổi các loại máy tính cũ mới
+ Hỗ trợ kĩ thuật tư vấn và cung cấp thiết bị máy tính cho người sử dụng
Vietcom không có lời hứa, chí có cam kết
Địa chỉ 85 Hào Nam Đống Đa Hà Nội
Điện Thoai 04 66708090
Mr Hoàng 0977 271 879
Mr Trung 0972 452 722
Mr Triệu 0123 774 6665