Nhà hoạt động hàng đầu chống AIDS tại Trung quốc nói: "Trận chiến ngăn chận HIV tại các nước Á Châu sẽ được trợ giúp to lớn hơn nếu các nước tiến đến việc chấp nhận đồng tính luyên ái".

Zhen Li thành viên tổ chức tuyên truyền Tong Zhi đã thuyết trình trong cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày, được tổ chức bởi Bộ Y tế và Sức khỏe Hong kong phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), UNDP và Dự án HIV/AIDS của Liên Hiệp Quốc (UNAIDS)


Trung quốc đã bãi bỏ kỳ thị từ năm 2001

Li nói: "Giữa những năm từ 2005 đến 2008, Trung quốc tạo được tiến bộ khổng lồ thêm vào các hoạt động xã hội dân sự như là những công tác song song".
Năm 2001, luật cấm đồng tính bị bãi bỏ, cho phép những cán sự hoạt động ngăn ngừa lây nhiễm HIV làm việc công khai hơn với những nam nhân có tình dục đồng giới.

Ấn Độ là nước đông dân thứ hai tại Á châu đang nghiên cứu việc bãi bỏ luật kỳ thị.

Li tiếp: "Khi nào luật này còn hiệu lực thì nó sẽ vẫn còn đẫy nhân loại vào vùng đen tối".

Tại Trung Quốc, nguy cơ lậy nhiễm do người nam có quan hệ tình dục đồng giới cao gấp 45 lần những người khác.

Á châu được ước đoán có số lượng người nam quan hệ tình dục đồng giới lớn nhất thế giới vào độ khoảng 10 triệu người.

Tường trình mới đây của UNAIDS cho thấy công tác phòng chống tiếp xúc với các mục tiêu chỉ đạt mức 1% số nam nhân có quan hệ tình dục đồng giới.
Bản tường trình cũng cho thấy tại hầu hết các nước Á Châu và Thái Bình Dương, chương trình ngăn ngừa đại dịch HIV/AIDS không quan tâm tới những cá nhân có quan hệ tình dục đồng tính và lưỡng tính.

Theo PinkNews
lang_thang lược dịch (3423a)