PHẦN MỀM QUẢN LÝ GARA Ô TÔ
Để phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quản lý gara(sửa chữa,bảo dưỡng ô tô) AFC cung cấp hệ thống sản phẩm dùng cho loại hình này. Sản phẩm có tính chất quản trị cao,sử dụng đơn giản,có thể dùng cho nhà quản lý hoặc kế toán hoặc một nhân viên bán hàng thông thường.Số người dùng không hạn chế,sử dụng được ở nhiều máy tính với dữ liệu tập trung.Các báo cáo có thể kết xuất ra excel.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA SẢN PHẨM

Chức năng quản lý :

Quản lý danh mục khách hàng
Quản lý danh mục nhà cung cấp
Quản lý danh mục hàng hóa vật tư
Quản lý danh mục giá bán,giá mua đối với từng phụ tùng hàng hóa,vật tư,nhóm vật tư,khách hàng,nhóm khách hàng.
Quản lý đơn đặt hàng
Quản lý mua hàng Cập nhật số liệu khi mua hàng,nhập khẩu xe,phụ tùng
Quản lý bán hàng và bảo dưỡng sửa chữa Cập nhật số liệu khi lập phiếu sửa chữa bảo dưỡng
Quản lý hàng tồn kho
Quản lý phụ tùng hàng hóa nhập mua,xuất bán.
+ Quản lý thu chi
+ Quản lý công nợ.
+ Quản lý tài chính. Cập nhật các phiếu thu,chi,thu qua ngân hàng,chi qua ngân hàng.


Các báo cáo quản lý:

+ Báo cáo xe nhập theo từng chủng loại xe, từng ngày, từng khoảng thời gian do người dùng tự chọn.
+ Báo cáo phụ tùng xuất bán khi sửa chữa.
+ Báo cáo doanh thu sửa chữa bảo dưỡng và doanh thu bán phụ tùng.
+ Báo cáo quản lý thông tin từng khách hàng
+ Báo cáo nhật ký thu chi hàng ngày,bất cứ khoảng thời gian nào.
+ Báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả của 1 hoặc nhiều đối tượng khách hàng.
+ Báo cáo tồn kho phụ tùng,hàng hóa
+ Biên bản đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
+ Bảng cân đối tài khoản.
+ Bảng cân đối kế toán.
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
+ Báo cáo thuế đầu ra,đầu vào(có thể kết xuất sang hệ thống kê khai thuế).
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
+ Báo cáo thuyết minh tài chính.
+ Ngoài ra hệ thống có thể tích hợp thêm module sản xuất tính giá thành đối với doanh nghiệp sản xuất,quản lý tài sản cố định.

Với phương châm phục vụ theo yêu cầu quý khách,mọi yêu cầu đặc thù nhằm đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của quý khách sẽ được chúng tôi đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng.Xin chân thành cảm ơn!

Liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM AFC
Số 44/266 Lê Thanh Nghị - P. Đồng Tâm - Q. Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội
Website: www.
Tel: (84 - 4) 3 628 4773 / 62 92 42 42
Fax: (84 - 4) 3 628 4770
Email: [email protected].