Mình mới gia nhập và thấy mọi người nhắc nhiều đến anh nhân viên ngân hàng jj đó! Ai có thể post link topik phía dưới dc ko? Cảm ơn!