Vừa nghĩa qua bản Mass Forum Poster V8. Ui trời tự động giải mã câu hỏi captcha, tự động trả lời câu hõi ngẫu nhiên khi đăng tin nè các bác.
Bác nào có phiên bản của Mass Forum Poster V8 này không, share cho anh em nghía phát nào