Nếu đã có lòng cho voi ăn thì đừng nên nhử mồi chúng bởi loài vật này có trí nhớ rất tốt và thù rất dai.

YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.