Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Hướng dẫn: Download về hết rồi bung nén ra ngoài HDD, sau đó chép cái crack vào thư mục vừa bung nén.
Tiếp theo là bước quan trọng nhất, tập trung tình thần ... chơi cho về nước nhé :)) . Game đã test, chơi không bị bất kì lỗi gì hết trơn cả.