mấy bồ thik thì cứ gọi T là Trym nhé sdt của Trym là:01698425060 yh Trym là suthat_phuphang002