Giá tốt hôm nay: GIẢM TỚI 70% CHO VOUCHER TRỊ GIÁ 250.000đ tại salon tóc Kelvin