PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Chức năng quản lý nghiệp vụ
Đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh
Đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh
Đăng ký thay đổi, cải chính nội dung khai sinh
Cấp bản sao giấy khai sinh
Hiệu chỉnh thông tin đăng ký khai sinh
Đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn
Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn
Hiệu chỉnh thông tin đăng ký kết hôn
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận tạm vắng tạm trú
Xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho cư trú ở trong nước, xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho cư trú ở nước ngoài
Đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử
Cấp bản sao giấy chứng tử
Hiệu chỉnh thông tin đăng ký khai tử
Đăng ký nuôi con nuôi, cấp bản sao đăng ký nuôi con nuôi
Hiệu chỉnh thông tin đăng ký nuôi con nuôi
Đăng ký giám hộ, cấp bản sao đăng ký giám hộ
Hiệu chỉnh thông tin đăng ký giám hộ
Đăng ký nhận cha mẹ con, cấp bản sao đăng ký nhận cha mẹ con
Hiệu chỉnh thông tin đăng ký nhận cha mẹ con
Báo cáo tổng hợp: Theo định kỳ và đột xuất

Chức năng quản lý, tiện ích
Thống kê tình hình khai sinh
Thống kê tình hình kết hôn
Thống kê tình hình khai tử
Thống kê tình hình tạm vắng tạm trú
Thống kê tình hình nuôi con nuôi
Thống kê tình hình giám hộ
Thống kê tình hình nhận cha mẹ con
Tổng hợp báo cáo
In sổ khai sinh, sổ khai tử, sổ kết hôn, sổ nuôi con nuôi, sổ giám hộ, sổ nhận cha mẹ con, sổ xác nhận hôn nhân.

Chức năng hệ thống
Đăng nhập và huỷ đăng nhập
Thiết lập cấu hình hệ thống
Thay đổi mật khẩu
Quản trị hệ thống: Tạo lập và phân quyền vai trò hệ thống, tạo lập thông tin người sử dụng, tạo lập và phân quyền truy nhập cho các tài khoản
Xem in nhật ký sử dụng hệ thống
Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM AFC
Số 44/266 Lê Thanh Nghị - P. Đồng Tâm - Q. Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
Website: <http://www.>
Tel: (84 - 4) 3 628 4773/ 3628 4772/ 62785628/ 6285281/ 62924242
Fax: (84 - 4) 3 628 4770.
Mail: [email protected] <mailto:[email protected]>