Mã căn :
- S = 76,6m : C1 ( X25-26T8, X29-32T8, X29-32T9, X25-26T9, X29-32T21, X29-32T22 ).
- S = 83,46m : C2 ( X28-29T8, X25-26T8).
- S = 100,45m : B1 ( X25-26T8, X29-32T8, X25-26T9, X29-32T10, X25-26T22, X29-32T22 ).
- S = 149,96m : A1 ( X26-27T8 ).
- Giá gốc : 22.550 tr/m2.
Căn A1 Tầng 11,15,17 (căn góc hướng đẹp)
S=149.96m2 Quý khách có nhu cầu mua liên hệ: quynh nhu:01644.346.786