PHẦN MỀM HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Phần mềm tiếp nhận, xử lý và hoàn trả hồ sơ một cửa AFC - OneGate chuyên dùng cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong việc quản lý Tiếp nhận - Xử lý - Hoàn trả các hồ sơ, kết quả về thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức liên quan.

AFC - OneGate đáp ứng các yêu cầu quản lý hành chính và cung cấp các dịch vụ công một cách thống nhất, hợp nhất, tập trung theo mô hình một cửa với các chức năng cần thiết như:

- Tiếp nhận hồ sơ.
- Chuyển hồ sơ.
- Xử lý hồ sơ.
- Hoàn trả kết quả

Theo dõi tình hình hồ sơ một cách thuận tiện và trực quan

Phần mềm cho phép theo dõi, ghi viết, cảnh báo các trạng thái xử lý hồ sơ trong chuỗi xử lý đa cấp:
- Hồ sơ mới tiếp nhận.
- Hồ sơ đã xử lý.
- Hồ sơ trễ hạn.
- Hồ sơ chờ hoàn trả.
- Hồ sơ trả trong ngày.
Các chức năng cơ bản của Phần mềm:
Nhóm chức năng quản lý hồ sơ
- Nhập mới hồ sơ theo thủ tục có trong hệ thống, cho phép in biên nhận và giấy hẹn
- Chỉnh sửa thông tin về hồ sơ
- Tìm kiếm, tra cứu thông tin về hồ sơ
- Trả hồ sơ hành chính
- Tra cứu thông tin kết quả hồ sơ thông qua máy quét mã vạch
Nhóm chức năng quản lý hệ thống
- Cấu hình hệ thống (Chỉnh sửa thông tin đơn vị, các thư mục sao lưu, phực hồi dữ liệu)
- Chỉnh sửa, bổ xung thủ tục hồ sơ cùng các thông tin về hạn trả hồ sơ
- Chỉnh sửa, bổ xung về các tài liệu của thủ tục
- Chỉnh sửa, bổ xung các bộ phận tham gia xử lý hồ sơ
- Chỉnh sửa, bổ xung các người tham gia sử dụng hệ thống.
Nhóm chức năng xử lý hồ sơ
- Cho ý kiến xử lý về hồ sơ
- Duyệt và cho kết quả xử lý hồ sơ
- Theo dõi và đôn đốc công tác xử lý hồ sơ (dành cho lãnh đạo)
Nhóm chức năng lập báo cáo về hồ sơ
- Báo cáo thống kê tình hình hồ sơ nhận và trả
- Báo cáo chi tiết về các hồ sơ quá hạn xử lý
- Báo cáo chi tiết về các hồ sơ đã xử lý
- Báo cáo chi tiết về các hồ sơ không xử lý
- Tra cứu thông tin từ điện thoại (trả lời tình trạng hồ sơ tự động)
- Tra cứu thông tin thủ tục hồ sơ thông qua trang web.

Liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM AFC
Số 44/266 Lê Thanh Nghị - P. Đồng Tâm - Q. Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
Website: www. <http://www.>
Tel: (84 - 4) 3 628 4773 / 62 92 42 42
Fax: (84 - 4) 3 628 4770
Email: [email protected] <mailto:[email protected]>.