CT8-T4 can 9 dien tich 54,9m,
CT8C-T6 căn 1006, S= 84m2,
CT8C-T14 căn 03 S=85,3m2
CT8C can 1008 S= 86m2
Quý khách có nhu cầu mua liên hệ: quynh nhu:01644.346.786