PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỘI THANH TRA

Chức năng của phần mềm

Quản lý nội dung các cuộc thanh tra.
Cập nhật, sửa, xóa thông tin của cuộc thanh tra
Quản lý đơn vị thanh tra.
Quản lý thông tin cuộc thanh tra.
Quản lý quyết định thu hồi.
Theo dõi xử lý sau thanh tra.

Chức năng quản lý, tiện ích
Tổng hợp số liệu vi phạm
Tổng hợp số liệu kiến nghị xử lý
Tổng hợp kết quả thu hồi
Tổng hợp số liệu thu hồi
Tổng hợp số liệu còn phải thu hồi tiền vi phạm quan thanh tra năm.

Chức năng hệ thống
Đăng nhập và hủy đăng nhập
Thiết lập cấu hình hệ thống
Thay đổi mật khẩu
Quản trị hệ thống: Tạo lập và phân quyền vai trò hệ thống, tạo lập thông tin người sử dụng, tạo lập và phân quyền truy nhập cho các tài khoản
Xem in nhật ký sử dụng hệ thống
Sao lưu và phục hồi dữ liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM AFC
Số 44/266 Lê Thanh Nghị - P. Đồng Tâm - Q. Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
Điện thoại : 0436284773 / 04.62924242
Fax: 04.36284770
Website: www.
Email: [email protected]