+ Tầng 16 căn 6 diện tích 85.5m2 ban công Dong
+ Tầng 11 căn 8 diện tích 98m2 , ban công ĐB-TB căn góc
+ Tang 21 can 13 dien tich 90m huong Dong nam
+Tầng 23 căn 15diện tích 90m2 huong Dong Nam
+Tang 22 can 5 dien tich 117 huong TB
Gia ban tuy thuoc vao dien tich va tang
Quý khách có nhu cầu mua lien he:quynh nhu:01644.346.786