Tình hình là tối này thích đi xem phim “Hot boy nổi loạn” nhưng đi một mình thì hơi buồn tí, ai có hứng thì liên hệ mình nhé! Nhà mình gần CT Plaza ở Sân Bay, chi phí thì share, hihi. SĐT: không một sáu tám năm không 555 không chín.