CT6B: xây tầng 12/33, qúi 1 năm 2013 bàn giao, đã đóng 40% (HĐMB)
- P1801, P2001, P3001 dt= 62,6m TB,TN cua DN gia goc + chênh TL
- P1802, dt= 61.6m TB cua DN gia goc + chênh TL
- P1807 dt= 61.6m DN cua TB gia goc + chênh TL
- P1808 dt =61.6m DN cua TB gia goc + chênh TL
- P2009 dt= 62.6m DN cua TB giá gốc + chênh TL
- P2010 dt= 72,3m TB,TN cua ĐB giá gốc + chênh TL
- P612,P1112,P2012 dt =72.3m TB,TN cua DB, giá gốc + chênh TL
- P2305,P2605 dt=72.3m TB+TN, giá gốc+ chênh TL
- P1214,P3014 dt= 62.6m TB,TN cua DN gia goc + chênh TL
- P3102, dt= 61.6m TB cua DN bán = gốc
- P3003 dt= 72.3m TB,DB cua TN giá gốc + chênh TL
- P811,1111,2011 dt=94,6m cửa ĐB, ban công TN, giá gốc + chênh TL
Giá gốc căn thường 19,5tr căn góc nhân hệ số 1.03
Liên hệ ngay để có giá tốt nhất !!!
quynh nhu:01644.346.786