PHẦN MỀM TIẾP DÂN VÀ QUẢN LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Chức năng quản lý nghiệp vụ
• Lập sổ đăng ký tiếp dân, lập lịch tiếp dân
• Nhận đơn, lập phiếu hẹn với người dân
• Tiếp nhận đơn thư trực tiếp
• Tiếp nhận đơn thư do đơn vị khác gửi đến
• Tiếp nhận đơn thư từ Cổng thông tin của Tỉnh
• Chuyển đơn thư đến nơi phân công thụ lý
• Cập nhật Các biểu mẫu đơn thư khiếu nại tố cáo
• Các văn bản trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng
• Cập nhật các văn bản phát sinh trong quá trình thụ lý đơn thư
• Cập nhật các ý kiến trao đổi giải quyết đơn thư
• Cập nhật kết quả giải quyết đơn thư
• Báo cáo, tra cứu tìm kiếm theo đơn thư, nội dung đơn thư
• Báo cáo các đơn thư đã hết hạn giải quyết
• Báo cáo cập nhật tiến độ thụ lý đơn thư
• Báo cáo thống kê và tổng hợp tình hình tiếp dân trong các kỳ

Chức năng hệ thống
• Thiết lập cấu hình hệ thống
• Thay đổi mật khẩu
• Quản trị hệ thống: Tạo lập và phân quyền vai trò hệ thống, tạo lập thông tin người sử dụng, tạo lập và phân quyền truy nhập cho các tài khoản
• Xem in nhật ký sử dụng hệ thống
• Sao lưu và phục hồi dữ liệu
• Lập danh mục địa bàn
• Lập danh mục

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN AFC
Số 44/266 Lê Thanh Nghị - P. Đồng Tâm - Q. Hai Bà Trưng - TP.Hà Nội
Website: <http://www.>
Tel: (84 - 4) 3 628 4773/ 3628 4772/ 62785628/ 6285281/ 62924242
Fax: (84 - 4) 3 628 4770.
Mail: [email protected] <mailto:[email protected]>