cũng lâu lắm r chưa lên VB... Lần trước onl còn ở TG... lần này thì ở SG r... lần trước hứa từ bỏ... lần này hok kìm chế dc... lần trước đưa ra rất nhìu quyết định... còn lần này đã phá hủy đi tất cả... nhưng có 1 cái đã làm dc... đó là có thể khắc phục 1 số yếu điểm, bít kiềm chế bản thân hơn...
Ai mún lw pm: [email protected]!M...
Call: 0976 848 707.............